آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
قیمت انواع ورق | لیست قیمت ورق سیاه، روغنی، گاوانیزه و.... - مقالات - ایران متال

قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق : و‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌ق‌ یکی از مهم ترین دسته فلزات است که میتوان گفت جزء صنایع مادر است.ساخت ‌‌و‌‌‌ر‌‌‌‌ق‌‌ های گالوانیزه از طرق ‌‌و‌‌‌‌ر‌قه های  روغنی می باشد و ‌‌‌و‌‌‌‌ر‌‌‌ق‌‌‌ رنگی از طریق ‌و‌‌‌‌ر‌‌‌‌قه گالوانیزه، میتوان نتیجه گرفت  که ‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌ق‌‌‌‌ روغنی یکی از مهم ترین فلز در دسته ‌‌و‌‌‌‌ر‌‌‌‌ق‌‌ می باشد. ‌و‌ر‌ق ها معمولا از طرق دو فرایند درست میشوند نورد گرم و نورد سرد که محصول نهایی ان ها کاملا متفاوت است

  • نورد سر‌د: ‌محصول نهایی‌ ان و‌‌‌ر‌‌‌‌ق‌‌ روغنی است
  • نورد گر‌م:محصول‌ ‌نهایی‌ ان‌ ‌‌و‌‌‌‌ر‌‌ق‌‌‌ سیاه است

لیست قیمت تمامی محصولات ایران متال

نکته: به دلیل نوسانات بازار قبل از تصمیم گیری به خرید ورق با ما تماس بگیرید تا از قیمت های جدید اطلاعات لازم را به دست اورید.

پشتیبانی و مشاوره رایگان: ۰۹۱۲۲۵۳۴۳۷۸

قیمت ورق سیاه

محصولضخامتعرض(متر)حالتشرکتقیمت (ريال)
ورق سیاه31.5رولاصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه41.5رولاصفهان46,800
ورق سیاه51.5رولاصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه61.5شیت فابریکاصفهان45,300
ورق سیاه81.5رول/شیت/فابریکاصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه101.5رول/شیت/فابریکاصفهان44,600
ورق سیاه121.5شیت فابریکاصفهانتماس بگیرید
ورق سیاه156*2شیت فابریکاصفهان44,100
ورق سیاه151.5رولاصفهان44,300

قیمت ورق گالوانیزه

محصولضخامت (میلیمتر)حالتشرکتابعاد (متر)قیمت (ريال)
ورق گالوانیزه30.رولکاشان1تماس بگیرید
ورق گالوانیزه30.رولکاشان1.25تماس بگیرید
ورق گالوانیزه35.رولکاشان182,000
ورق گالوانیزه40.رولکاشان182,500
ورق گالوانیزه40.رولکاشان1.2582,500
ورق گالوانیزه45.رولکاشان182,000
ورق گالوانیزه45.رولکاشان1.2580,000
ورق گالوانیزه50.رولکاشان180,000
ورق گالوانیزه50.رولکاشان1.2574,000
ورق گالوانیزه55.رولکاشان174,000
ورق گالوانیزه55.رولکاشان1.2574,000
ورق گالوانیزه60.رولکاشان174,000
ورق گالوانیزه60.رولکاشان1.2573,000
ورق گالوانیزه70.رولکاشان173,000
ورق گالوانیزه70.رولکاشان1.2573,000
ورق گالوانیزه70.رولکاشان173,000
ورق گالوانیزه80.رولکاشان1.2573,000
ورق گالوانیزه80.رولکاشان172,200
ورق گالوانیزه90.رولکاشان1.2572,500
ورق گالوانیزه90.رولکاشان175,000
ورق گالوانیزه1رولکاشان1.2572,000
ورق گالوانیزه1رولکاشان172,000
ورق گالوانیزه1.25رولکاشان1.2572,000
ورق گالوانیزه1.25رولکاشان172,000

قیمت ورق روغنی

محصولضخامت (میلیمتر)عرض (متر)الیاژشرکتحالتقیمت (ريال)
ورق روغنی50.1.25ST 12اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی70.1.25-اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی80.1.25-اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی1.51-اصفهانرول60,000

قیمت ورق اسید شوئی

محصولضخامت (میلیمتر)عرض (متر)شرکتحالتقیمت (ريال)
ورق اسید شوئی1.31فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی21فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی21.25فولاد مبارکهرول53,500
ورق اسید شوئی2.51فولاد مبارکهرول48,000
ورق اسید شوئی2.51.25فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی2.81فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی31فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی31.25فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی41فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی41.25فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی51فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی3.31فولاد مبارکهرولتماس بگیرید
ورق اسید شوئی3.51فولاد مبارکهرولتماس بگیرید